Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Den Globala Skolan

För vem?

Pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän.

Vad kan man göra?

Du kan delta i ett flertal olika aktiviteter om globalt lärande för hållbar utveckling i form av seminarier runt om i landet.

Vårt mål är att på ett nära och effektivt sätt stärka skolans möjlighet att utbilda morgondagens vuxna i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle.

Sedan år 2000 erbjuder vi därför utbildning för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

De flesta av våra aktiviteter är kostnadsfria eller sker mot en viss egeninsats och genomförs i samarbete med kommuner, skolor, organisationer och andra aktörer.

Vi kan även, på särskild beställning, göra direkta insatser för skolor och kommuner.

Vi håller bland annat i:

  • Kurser
  • Föreläsningar
  • Workshops

Dessa och fler aktiviteter som vi arrangerar samlar vi i vår seminarielista, som du når till höger. De listas även på sidan Våra seminarier.

Till Den Globala Skolans seminarier

Vi arrangerar även så kallade

  • Globala resor (se Den globala resan i vänstermenyn)

Miljömärkt event

Den Globala Skolan tar ställning och arbetar aktivt och strukturerat för ett hållbart samhälle. Insatserna följer kriterierna för utmärkelsen Miljömärkt event som stiftelsen Håll Sverige Rent ställt upp.

Det konkreta miljöarbetet omfattar bland annat:

  • Planering och genomförande
  • Varor och tjänster
  • Avfall och vatten
  • Energianvändning
  • Transporter
  • Klimatkompensation

Stiftelsen Håll Sverige Rents webbplats (nytt fönster)

Alla seminarier