Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet

Vägledande länkar

Internationellt samarbete och utbyte inom utbildning och arbetsliv

Universitets- och högskolerådets program och stipendier 
har hand om EU:s utbildningsprogram Programmet för livslångt lärande, samt en rad andra internationella program och utbyten.

Ungdomsstyrelsen
administrerar EU programmet Ungdom samt en del andra internationella ungdomsprogram.

Svenska institutet
administrerar även en rad utlandsstipendier inom utbildnings- och forskningsområdet.

Svenska ESF-rådet
förvaltar och informerar om Europeiska socialfondens program i Sverige.

Allmän information om utlandsstudier – guider och handböcker

Europa för studie- och yrkesvägedare
Euroguidance Swedens handbok som guidar till utbytesprogram, studier och arbete på egen hand samt hur man tillgodoräknar sina utlandsmeriter.

Studera utomlands på studera.nu

Studiefakta på allastudier.se

CSN:s information om studiemedel för utlandsstudier

Europeiska ungdomsportalen

Databasen HEAG
Tillgänglighetsguide för studenter med funktionshinder vid universitet och högskolor i Europa.

On the Move
Interaktiv guide till studier och arbete i andra länder.

Utbildning i olika länder

Flera europeiska informationskontor i Sverige kan ge information om studier och utbildning:

British Council

Franska Institutet

Italienska Kulturinstitutet

Goethe-Institutet

Tjeckiska centret

Polska institutet

Man kan också vända sig till respektive lands ambassad. Kontaktuppgifter till dessa kan man hitta via regeringskansliets diplomatlista: Diplomatlistan på regeringen.se

Ploteus
Europeiska kommissionens webbplats om utbildningar i Europa.

SyoGuidens webbsidor om studier i utlandet

Stydy in Europe på EU-kommissionens webbplats

Databaser med länkar till utländska universitet

MyTellus.com
MyTellus är en mötesplats för utlandsintresserade unga.

Eurydice
Ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Information om arbete utomlands

Arbete utomlands på arbetsförmedlingens webbplats

Webbsidor för jobb utomlands på arbetsförmedlingens webbplats 
Länkar till olika rekryteringsföretag och andra jobbsökarsajter både i Sverige och utomlands.

Världen som arbetsmarknad
Saco:s skrift går att beställa eller ladda ned som pdf-fil från deras webbplats.

Nordjobb
Nordiska ministerrådets webbplats för sommarjobb i Norden.

EURES
Europeiska kommissionens webbplats för rörlighet i arbetslivet.

European Personnel Selection Office
Arbete och praktik inom Europeiska kommissionen.

Övriga länkar - Norden

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Hallå Norden
Nordiska ministerrådets informationsplats för privatpersoner och företag som rör sig över de nordiska gränserna och behöver information och vägledning.

Övriga länkar - Europa

Webbplatsen Europa
är Europeiska Unionens portal.

EU-upplysningen
informerar om EU på uppdrag av riksdagen.

Europe Direct
informerar om kontaktvägar till EU. Här kan man även få svar på sina frågor.

Ditt Europa
Hjälp och råd till EU-medborgare och deras anhöriga på europa.eu.

Europeiska ungdomsportalen
erbjuder information, nyheter och diskussionsforum för unga människor.

Eurodesk
är ett nätverk som samarbetar för att erbjuda unga människor information om möjligheter till arbete och studier i Europa.