Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Ansökningsdatum

Aktuella ansökningsdatum under 2014

3 november

7 november

17 november

Ansökningsdatum 2015

Vi beräknar ha flertalet ansökningsdatum klara kring årsskiftet, och uppdaterar informationen efter hand som datumen beslutas under året.

31 januari

för läsåret 2015-2016

Inga fasta ansökningsdatum utan löpande ansökningsförfarande: