Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Ansökningsdatum

Aktuella ansökningsdatum under 2014

3 november

7 november

17 november

18 november

16 december

Ansökningsdatum 2015

Vi beräknar ha flertalet ansökningsdatum klara kring årsskiftet, och uppdaterar informationen efter hand som datumen beslutas under året.

31 januari

för läsåret 2015-2016

10 februari

4 mars

17 mars

31 mars

25 juni

Inga fasta ansökningsdatum utan löpande ansökningsförfarande: