Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet

Ansökningsdatum

Ansökningsdatum under 2014

Vi beräknar ha flertalet ansökningsdatum klara kring årsskiftet, och uppdaterar informationen efter hand som datumen beslutas under året.

31 januari

för läsåret 2014-2015

3 februari

16 februari

17 februari

3 mars

12 mars

17 mars

24 mars

27 mars

30 mars

1 april

3 april

14 april

15 april

30 april

21 maj

22 maj

26 maj

3 september

15 september

17 september

1 oktober

3 november

17 november

Inga fasta ansökningsdatum utan löpande ansökningsförfarande: