Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Ansökningsdatum

Ansökningsdatum 2015

Vi beräknar ha flertalet ansökningsdatum klara kring årsskiftet, och uppdaterar informationen efter hand som datumen beslutas under året.

31 januari

för läsåret 2015-2016

2 februari

10 februari

17 februari - ansökningsomgången är inställd

  • MFS informationsarrangemang
  • MFS kontaktresor

26 februari

2 mars

4 mars

16 mars

17 mars

26 mars

31 mars

1 april

2 april

14 april

29 maj

1 juni

25 juni

2 september

15 september

16 september

1 oktober

2 november

17 november

Inga fasta ansökningsdatum utan löpande ansökningsförfarande: