Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Program A - Ö

A

 • ASEM-DUO

  ASEM-DUO

  För vem?

  Studerande och lärare vid universitet och högskolor kan söka.

  Vad kan man göra?

  Studenter och lärare i Europa och Asien deltar i ömsesidiga utbyten.

  Läs mer om ASEM-DUO
 • ASEM-DUO Sverige

  ASEM-DUO Sverige

  För vem?

  Studerande vid universitet och högskolor kan söka.

  Vad kan man göra?

  Svenska studenter får stöd för studier i ett land i Asien. Studenter från de asiatiska länderna får på motsvarande sätt stöd för studier i Sverige.

  Sista ansökningsdag 2015

  29 maj. Ansökan öppnar 13 april.

  Läs mer om ASEM-DUO Sverige
 • Athena och Atlas kontaktresa Uganda

  Athena och Atlas kontaktresa Uganda

  För vem?

  Skolor utan tidigare erfarenhet av internationella utbyten som vill påbörja ett internationellt samarbete kan söka.

  Vad kan man göra?

  Kontaktresan ger möjlighet att knyta kontakter och hitta partner för ett framtida samarbete och utbyte inom programmen Athena och Atlas.

  Ingen ansökningsomgång 2015

  Under 2015 är det inte möjligt att söka.

  Läs mer om Athena och Atlas kontaktresa Uganda
 • Athena planering

  Athena planering

  För vem?

  Gymnasieskolans nationella yrkesprogram, gymnasiesärskola och yrkesvux kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att förbereda och planera det framtida utbytesprojektet inom Athena på plats tillsammans med samarbetspartnern.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa ansökningsomgång öppnar i mars 2015.

  Läs mer om Athena planering
 • Athena utbyten

  Athena utbyten

  För vem?

  Gymnasieskolans nationella yrkesprogram, gymnasiesärskola och yrkesvux kan söka.

  Vad kan man göra?

  En till två skolor i Sverige och en till två skolor i ett låg- eller medelinkomstland genomför ömsesidiga utbyten, med fokus på samarbete kring skolornas yrkesutbildningar. Utbytesprojekten kan pågå i upp till fem omgångar.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa ansökningsomgång öppnar i mars 2016.

  Läs mer om Athena utbyten
 • Atlas förberedande besök

  Atlas förberedande besök

  För vem?

  Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning som vill etablera och planera samarbeten med skolor och organisationer i andra länder kan söka.

  Vad kan man göra?

  Inom programmet ryms aktiviteter som planering av samarbetsprojekt, besök för att skapa kontakter med andra skolor och besök för att planera APL.

  Sista ansökningsdag 2015

  16 mars samt 16 september.

  Läs mer om Atlas förberedande besök
 • Atlas konferens

  Atlas konferens

  För vem?

  Förskolor, skolor, vuxenutbildningar och resurscentrum kan söka. Personal deltar i syfte att etablera kontakter och utveckla sitt arbete.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES.

  Sista ansökningsdag 2015

  2 februari, 2 april, 2 september, 2 november.

  Läs mer om Atlas konferens
 • Atlas partnerskap

  Atlas partnerskap

  För vem?

  Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen.

  Vad kan man göra?

  Partnerskapsprojekten kan beröra olika aspekter av verksamheten. Det är möjligt att genomföra till exempel projektmöten, elev- och lärarutbyten och fältarbete tillsammans med partnerskolan.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa ansökningsomgång öppnar kring årsskiftet.

  Läs mer om Atlas partnerskap
 • Atlas praktik

  Atlas praktik

  För vem?

  Skolor och organisationer kan söka medel för elevers praktik/APL.

  Vad kan man göra?

  Elever på gymnasiets yrkesprogram samt elever på yrkesvux kan genomföra praktik/APL i utlandet. Praktiken ska genomföras på en arbetsplats med koppling till elevernas yrkesutbildning.

  Sista ansökningsdag 2015

  1 april samt 1 oktober.

  Läs mer om Atlas praktik

C

D

 • Den Globala Skolan

  Den Globala Skolan

  För vem?

  Pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän.

  Vad kan man göra?

  Du kan delta i ett flertal olika aktiviteter om globalt lärande för hållbar utveckling i form av seminarier runt om i landet.

  Läs mer om Den Globala Skolan

E

 • Erasmus Charter for Higher Education

  Erasmus Charter for Higher Education

  För vem?

  Lärosäten som önskar delta i Erasmussamarbetet 2014/15–2020/21 måste ansöka hos EU-kommissionen om Erasmus Charter for Higher Education.

  Vad är det?

  Erasmus Charter for Higher Education fastställer grundprinciperna för allt Erasmussamarbete.

  Sista ansökningsdag 2015

  30 april

  Läs mer om Erasmus Charter for Higher Education
 • Erasmus ECTS och DS labels

  Erasmus ECTS och DS labels

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 är det inte längre möjligt för lärosäten att söka kvalitetsutmärkelserna ECTS och DS labels.

  Läs mer om Erasmus ECTS och DS labels
 • Erasmus mobilitet

  Erasmus mobilitet

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 söker lärosäten medel genom EU-kommissionens nya program Erasmus+ mobilitet högre utbildning.

  Läs mer om Erasmus mobilitet
 • Erasmus Mundus

  Erasmus Mundus

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 ingår de möjligheter som rymdes inom Erasmus Mundus i EU-kommissionens nya program för samarbete inom utbildningsområdet Erasmus+.

  Läs mer om Erasmus Mundus
 • Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

  Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

  För vem?

  Företag, lärosäten, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter, yrkesutbildningar, myndigheter och liknande inom olika så kallade ekonomiska sektorer kan söka.

  Vad kan man göra?

  Programmet ger stöd för kartläggning av kompetens- och utbildningsbehov inom en sektor, utveckling av gemensamma utbildnings- och kursplaner, utbildningsprogram och utbildnings-/undervisningsmetoder i syfte att matcha arbetsmarknadens behov, införande av kursplaner och utbildningar samt spridning och förankring.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser
 • Erasmus+ förberedande besök utomeuropeiskt samarbete

  Erasmus+ förberedande besök utomeuropeiskt samarbete

  För vem?

  Universitet och högskolor i Sverige kan söka.

  Vad kan man göra?

  Representanter från lärosätet kan få stöd för resa och uppehälle för att besöka samarbetspartners inför ansökan till utomeuropeiskt samarbete och utbyte.

  Ansökningsdatum

  Löpande

  Läs mer om Erasmus+ förberedande besök utomeuropeiskt samarbete
 • Erasmus+ gemensamma masterprogram

  Erasmus+ gemensamma masterprogram

  För vem?

  Universitet och lärosäten kan söka.

  Vad kan man göra?

  Programmet ger stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier för studenter att söka för att delta i något av de program som erbjuds.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ gemensamma masterprogram
 • Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

  Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

  För vem?

  Lärosäten kan söka medel för samarbete med partnerländer i cirka 150 länder i hela världen.

  Vad kan man göra?

  Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad
 • Erasmus+ kontaktseminarier

  Erasmus+ kontaktseminarier

  För vem?

  Organisationer som söker projektpartners för samarbete inom Erasmus+ kan söka.

  Vad kan man göra?

  Du träffar på plats andra organisationer som söker partners inom ett speciellt tema.

  Sista ansökningsdag

  Löpande

  Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier
 • Erasmus+ kunskapsallianser

  Erasmus+ kunskapsallianser

  För vem?

  Aktörer inom högre utbildning och näringsliv kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla nya innovativa och tvärvetenskapliga undervisnings- och lärmetoder, stimulera entreprenöriellt lärande och entreprenörskap samt underlätta utbytet av kunskap.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ kunskapsallianser
 • Erasmus+ mobilitet högre utbildning

  Erasmus+ mobilitet högre utbildning

  För vem?

  Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, kan söka medel för stipendier som ger lärare och administratörer samt studenter möjlighet att delta i olika former av kompetensutveckling och utbyten.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt för personal att jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig, samt för studenter att studera och/eller praktisera, vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat europeiskt land, i vissa fall även utanför Europa.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ mobilitet högre utbildning
 • Erasmus+ mobilitet skola

  Erasmus+ mobilitet skola

  För vem?

  Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling av skolpersonal.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, konferens, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ mobilitet skola
 • Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

  Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

  För vem?

  Organisationer och aktörer verksamma inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyte. För yrkeslärande söker man inom yrkesdelen av programmet.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, konferens, jobbskugga eller undervisa i en utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

E (forts)

 • Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

  Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

  För vem?

  Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyten.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt för personal att jobbskugga eller undervisa, och för elever/studerande att praktisera vid ett företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning
 • Erasmus+ partnerskap skola-till-skola

  Erasmus+ partnerskap skola-till-skola

  För vem?

  Alla skolor, från förskola till gymnasieskola inklusive särskoleformer, kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt på skolområdet.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ partnerskap skola-till-skola
 • Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

  Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

  För vem?

  Universitet och högskolor kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka den högre utbildningen.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning
 • Erasmus+ strategiska partnerskap skola

  Erasmus+ strategiska partnerskap skola

  För vem?

  Förskolor, skolor och gymnasieskolor samt lokala, regionala eller nationella utbildningsmyndigheter kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om syfte och mål är avsett att stärka skolan.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap skola
 • Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

  Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

  För vem?

  Organisationer verksamma inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka vuxnas allmänna lärande.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder och innovationer för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning
 • Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

  Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

  För vem?

  Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka yrkesutbildningen.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning
 • Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

  Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

  För vem?

  Universitet och högskolor kan söka medel för stipendier för olika former av studier eller personalutbyte.

  Vad kan man göra?

  Högskolepersonal och studenter i Europa och andra delar av världen får möjlighet att arbeta, kompetensutveckla sig eller studera i ett annat land.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning
 • Ett år i Frankrike

  Ett år i Frankrike

  För vem?

  Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser franska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste eleven som ansöker vara svensk medborgare.

  Vad kan man göra?

  Eleven kan studera ett läsår i Frankrike för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. Under veckorna bor eleverna på internat, och på helger och lov hos en fransk värdfamilj.

  Sista ansökningsdag

  Slutet av januari för läsåret 2016-2017. Ansökan öppnar 10 december.

  Läs mer om Ett år i Frankrike
 • Ett år i Spanien

  Ett år i Spanien

  För vem?

  Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser spanska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste den som ansöker vara svensk medborgare.

  Vad kan man göra?

  Eleven kan studera ett läsår i Spanien för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. De svenska ungdomarna inkvarteras hos spanska värdfamiljer eller i studenthem.

  Sista ansökningsdag

  Slutet av januari för läsåret 2016-2017. Ansökan öppnar 10 december.

  Läs mer om Ett år i Spanien
 • Ett år i Tyskland/Österrike

  Ett år i Tyskland/Österrike

  För vem?

  Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser tyska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste den som ansöker vara svensk medborgare.

  Vad kan man göra?

  Eleven kan studera ett läsår i något av länderna för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. Under året bor eleven i en tysk eller österrikisk värdfamilj. För elever som väljer Wien är det vanligare att bo i studenthem.

  Sista ansökningsdag

  Slutet av januari för läsåret 2016-2017. Ansökan öppnar 10 december.

  Läs mer om Ett år i Tyskland/Österrike
 • eTwinning

  eTwinning

  För vem?

  Personal och elever i för-, grund- och gymnasieskolan som vill ha tillgång till verktyg och stöd i att arbeta med internationalisering.

  Vad kan man göra?

  eTwinning erbjuder digitala samarbetsformer som ett enkelt sätt att komma igång med internationaliseringen i skolan och lämpar sig utmärkt för ett ämnesövergripande arbetssätt.

  Läs mer om eTwinning
 • European Reciprocal Training Programme, ERT

  European Reciprocal Training Programme, ERT

  För vem?

  Tjänstemän inom statsförvaltningen kan delta.

  Vad kan man göra?

  Du deltar vid korta studiebesök/utbytesprogram, där individuella möten med tjänstemän inom samma verksamhetsområde ingår.

  Ansökningsdatum

  Varierar över året.

  Läs mer om European Reciprocal Training Programme, ERT
 • EU-utbildning för statstjänstemän - Erasmus Public Administration Programme

  EU-utbildning för statstjänstemän - Erasmus Public Administration Programme

  För vem?

  Tjänstemän i statsförvaltningen med högskole- eller universitetsexamen som rekryterats under de senaste 5 åren, och som de senaste 6 månaderna arbetar med EU-relaterade frågor.

  Vad kan man göra?

  Utbildningen är en två veckors utbildning på plats i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

  Sista ansökningsdatum

  16 december 2014, 17 mars samt 25 juni 2015.

  Läs mer om EU-utbildning för statstjänstemän - Erasmus Public Administration Programme

G

J

 • Jean Monnet

  Jean Monnet

  För vem?

  Lärosäten i hela världen kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att genom olika aktiviteter med fokus på studier om EU främja kvalitet i undervisning och forskning inom olika discipliner.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Jean Monnet

L

 • Leonardo da Vinci partnerskap

  Leonardo da Vinci partnerskap

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 är det möjligt att söka stöd för olika former av partnerskap inom EU-kommissionens nya program Erasmus+ strategiska partnerskap.

  Läs mer om Leonardo da Vinci partnerskap
 • Leonardo da Vinci praktik och utbyten

  Leonardo da Vinci praktik och utbyten

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 söker organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning medel för olika former av utbyten genom EU-kommissionens nya program Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

  Läs mer om Leonardo da Vinci praktik och utbyten
 • Leonardo da Vinci vidareutvecklingsprojekt

  Leonardo da Vinci vidareutvecklingsprojekt

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 är det möjligt att söka stöd för olika former av partnerskap inom EU-kommissionens nya program Erasmus+ strategiska partnerskap.

  Läs mer om Leonardo da Vinci vidareutvecklingsprojekt
 • Linnaeus-Palme

  Linnaeus-Palme

  För vem?

  Lärosäten som vill höja kvaliteten på sin utbildning genom att driva långsiktiga samarbetsprojekt med institutioner i utvecklingsländer kan söka.

  Vad kan man göra?

  Svenska lärare och studenter undervisar samt studerar i olika utvecklingsländer, och lärare och studenter från utvecklingsländer kan på motsvarande sätt undervisa och studera i Sverige.

  Sista ansökningsdag 2014 har passerat

  Nästa omgång öppnar under hösten 2015 med sista ansökningsdag i mitten av november.

  Läs mer om Linnaeus-Palme

M

 • Minor Field Studies, MFS

  Minor Field Studies, MFS

  För vem?

  Lärosäten och institutioner kan söka medel för mindre fältstudier, som sedan studenter söker i form av stipendier vid någon av de institutioner som beviljats medel.

  Vad kan man göra?

  Studerande vid svenska universitet och högskolor kan i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

  Sista ansökningsdag 2015

  2 november för stipendier 2016 (lärosätets ansökan)

  Läs mer om Minor Field Studies, MFS

N

N (forts)

 • Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet

  Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet

  För vem?

  Tjänstemän i kommun, stat eller landsting i de nordiska och baltiska länderna.

  Vad kan man göra?

  Studieresor och kortare aktiviteter på 3-10 arbetsdagar, eller så kallade Internship som kan pågå upp till 20 arbetsdagar.

  Ansökningsomgången 2014 är avslutad

  Nästa omgång beräknas till tidig vår 2015.

  Läs mer om Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet
 • Nordiskt tjänstemannautbyte

  Nordiskt tjänstemannautbyte

  För vem?

  Utbytestjänstgöringen riktar sig till alla statstjänstemän.

  Vad kan man göra?

  Anställda inom den statliga förvaltningen kan tjänstgöra mellan en till tolv månader i en annan nordisk förvaltning.

  Ansökningsdatum

  Ansökan kan i normalfallet göras när som helst under året.

  Läs mer om Nordiskt tjänstemannautbyte
 • Nordplus förberedande besök Junior och Vuxen

  Nordplus förberedande besök Junior och Vuxen

  För vem?

  Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt organisationer, institutioner, och föreningar som är engagerade i vuxnas lärande kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka bidrag för att tillsammans med er eller era partner planera det kommande Nordplusprojektet och formulera ansökan.

  Sista ansökningsdag 2015

  2 mars samt början av oktober.

  Läs mer om Nordplus förberedande besök Junior och Vuxen
 • Nordplus Horisontal

  Nordplus Horisontal

  För vem?

  Organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande kan söka. En ansökan inom Nordplus Horisontal måste inkludera aktörer från minst två sektorer inom Nordplus ramprogram (Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen).

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för samarbete mellan utbildningssektorer genom tvärsektoriella nätverk och projekt.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Nordplus Horisontal
 • Nordplus Högre utbildning

  Nordplus Högre utbildning

  För vem?

  Lärosäten i Norden och Baltikum kan söka. Även andra institutioner och organisationer verksamma inom högre utbildning, eller som har professionella intressen inom högre utbildning, från offentlig och privat sektor samt från den så kallade tredje sektorn (NGO - Non Governmental Organisations) kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för olika former av internationella samarbeten i de nordiska och baltiska länderna. Exempel på samarbeten är student- och lärarutbyten och utveckling av gemensamma studieprogram eller kurser.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Nordplus Högre utbildning
 • Nordplus Junior

  Nordplus Junior

  Vem kan delta?

  Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka. Lärare och elever deltar.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för samarbete med skolor i de nordiska och baltiska länderna, såsom projektsamarbete, elev- och lärarutbyte samt elevpraktik.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Nordplus Junior
 • Nordplus kontaktseminarium

  Nordplus kontaktseminarium

  För vem?

  Personal inom alla former av utbildning och utbildningsnivåer från de nordiska och baltiska länderna.

  Vad kan man göra?

  Kontaktseminariet ger möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med inom Nordplus.

  Aktuellt seminarium:

  Sista anmälningsdag har passerat till kontaktseminarium med tema nordiska språk i januari 2015.

  Läs mer om Nordplus kontaktseminarium
 • Nordplus Nordiska språk

  Nordplus Nordiska språk

  För vem?

  Grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer, privata och offentliga verksamheter söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för att genomföra projekt och nätverksaktiviteter.

  Sista ansökningsdag 2015

  var den 2 mars. En extra ansökningsomgång kommer att äga rum under hösten.

  Läs mer om Nordplus Nordiska språk
 • Nordplus Vuxen

  Nordplus Vuxen

  För vem?

  Organisationer, institutioner, och föreningar som är engagerade i vuxnas lärande och som vill utveckla och förnya alla former av vuxnas lärande – formellt, informellt och icke-formellt kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för samarbetsprojekt, utbildning och praktik i de nordiska och baltiska länderna.

  Sista ansökningsdag 2015

  har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

  Läs mer om Nordplus Vuxen

P

 • Praktik inom EU:s institutioner

  Praktik inom EU:s institutioner

  För vem?

  Studerande samt personer med universitetsexamen, lägst kandidatexamen, kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att praktisera inom EU:s institutioner under olika perioder i varierande längd.

  Ansökningsdatum

  Varierar beroende på praktik.

  Läs mer om Praktik inom EU:s institutioner
 • Praktikantprogrammet

  Praktikantprogrammet

  För vem?

  Sidas ramorganisationer inom civila samhället samt näringslivets organisationer kan söka.

  Vad kan man göra?

  Unga vuxna mellan 20 och 30 år som genom en svensk organisation blivit tilldelad en plats praktiserar under minst fem månader varav minst fyra månader i ett utvecklingsland.

  Ansökningsomgången 2014 är avslutad

  Nästa omgång öppnar hösten 2015.

  Läs mer om Praktikantprogrammet

R

 • Research Training Partnership Programme

  Research Training Partnership Programme

  För vem?

  Universitet och högskolor kan söka medel för samarbete gällande forskarutbildning med lärosäten i de länder som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med.

  Vad kan man göra?

  Programmet syftar till att med hjälp av gemensamma forskarutbildningsprojekt skapa förutsättningar för att bygga upp forskarutbildningskapacitet i länder som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med.

  Läs mer om Research Training Partnership Programme

S

 • Sidas resestipendium

  Sidas resestipendium

  Vem kan delta?

  Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.

  Vad kan man göra?

  Resestipendiet ger möjlighet till praktik för att främja intresset hos yngre akademiker att i framtiden arbeta inom internationella organisationer med frågor som berör det svenska utvecklingssamarbetet.

  Ansökningsdatum

  Löpande

  Läs mer om Sidas resestipendium
 • Stipendier för avgiftsskyldiga studenter

  Stipendier för avgiftsskyldiga studenter

  För vem?

  Lärosäten kan söka medel från stipendieprogrammet, för att sedan fördela stipendierna till studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

  Vad kan man göra?

  Studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som studerar vid ett svenskt lärosäte kan söka stipendierna för att finansiera sin utbildning i Sverige. Dessa så kallade tredjelandsstudenter ska från och med 2011 betala en avgift för sin högskoleutbildning.

  Sista ansökningsdag 2015

  1 juni

  Läs mer om Stipendier för avgiftsskyldiga studenter
 • Studiebesök

  Studiebesök

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Programmet för livslångt lärande, där Studiebesök var en del, avslutas och ersätts från och med 2014 med EU-kommissionens nya program Erasmus+.

  Läs mer om Studiebesök

T

U