Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Eurydike

För vem?

För dig som vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa.

Vad det är

Eurydike är ett europeiskt nätverk som arbetar med information om EU-ländernas utbildningssystem.

Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Vi har flyttat informationen om Eurydike till Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se: Mer om Eurydike på uhr.se (nytt fönster)

Där hittar du mer information och länkar till

  • Eurypedia - europeisk encyklopedi över nationella utbildningssystem. Jämförbara och aktuella beskrivningar av hur de 38 europeiska utbildningssystemen är uppbyggda.

  • Jämförande studier om frågor som ligger högt upp på den europeiska agendan för utbildningsområdet.

  • Nyckeldatarapporter som visar på förhållanden som rör vissa huvudfrågor, till exempel användningen av ny teknik/IKT eller språkundervisning.

  • Fakta- och sifferuppgifter om utbildningssystemens struktur och huvuddrag, som skolors och universitets läsårsindelning, undervisningstimmar i grundskolan, lärares och rektorers löner.