Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Linnaeus-Palme

För vem?

Lärosäten som vill höja kvaliteten på sin utbildning genom att driva långsiktiga samarbetsprojekt med institutioner i utvecklingsländer kan söka.

Vad kan man göra?

Svenska lärare och studenter undervisar samt studerar i olika utvecklingsländer, och lärare och studenter från utvecklingsländer kan på motsvarande sätt undervisa och studera i Sverige.

Sista ansökningsdag 2014 har passerat

Nästa omgång öppnar under hösten 2015 med sista ansökningsdag i mitten av november.

Varför ett utbyte genom Linnaeus-Palme?

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Syftet är att öka den svenska högskolans internationalisering.

Linnaeus-Palme ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor, dock inte doktorand- eller forskarnivå.

Vad det ska leda till

Utbytet inom Linnaeus-Palme ska bidra till ett långsiktigt ömsesidigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i utvecklingsländer, som i sin tur ökar kvaliteten på utbildningen genom att fler perspektiv/ny kunskap tillförs eller byts ut.

Genom utbytet på lärarnivå fördjupas samarbetet mellan institutionen i Sverige och utvecklingslandet. Studenter drar nytta av den utländska lärarens undervisning utifrån ett internationellt perspektiv, och läraren får värdefulla erfarenheter och kunskaper att berika sin egen undervisning med.

Studenter från Sverige och utvecklingsländer får genom studentutbytet meriterande akademisk grundutbildning, internationell erfarenhet, förståelse för olika kulturer och breddad kunskap om sitt ämne.

Möjliga partnerländer och riktlinjer för att delta

Information om möjliga partnerländer för Linnaeus-Palme samt riktlinjer för deltagande i programmet hittar du under sidan Ansökan Linnaeus-Palme.

Kontaktseminarium

Ett kontaktseminarium ger ert lärosäte möjlighet att komma i kontakt med utomeuropeiska lärosäten för att inleda framtida samarbeten. 

Mer om aktuella och genomförda kontaktseminarier