Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Beviljade ansökningar

Beviljade ansökningar 2015, ansökningsomgång november 2014

Beslut om fördelning av ansökningar inom 2014 års ansökningsomgång, för 2015 års tilldelning, med sista ansökningsdatum 1 november 2014, avslutades under februari månad 2015.

Totalt ansökte 109 lärosäten/institutioner och internationella kontor ett sammanlagt antal om 1 011 stycken MFS-stipendier. Det totala ansökningsbeloppet uppgår till 30 330 000 kronor.

Totalt beviljades 108 institutioner och internationella kontor ett antal om 800 stipendier till ett belopp av 24 000 000 kr.

För 2015 år tilldelning beviljades 5 nya institutioner som valde att söka MFS stipendier för första gången.

Beviljade ansökningar 2014, ansökningsomgång november 2013

Beslut om fördelning av ansökningar inom 2013 års ansökningsomgång, för 2014 års tilldelning, med sista ansökningsdatum 1 november 2013, avslutades under januari månad 2014.

Totalt ansökte 112 lärosäten/institutioner och internationella kontor ett sammanlagt antal om 1 040 stycken MFS-stipendier. Det totala ansökningsbeloppet uppgår till 31 200 000 kronor.

Totalt beviljades 106 institutioner och internationella kontor 775 stipendier till ett belopp av 23 250 000 kronor.

För 2014 års tilldelning beviljades sex nya institutioner som valde att söka MFS-stipendier för första gången.

Beviljade ansökningar 2013, ansökningsomgång november 2012

Beslut om fördelning av ansökningar inom 2012 års ansökningsomgång, för 2013 års tilldelning, med sista ansökningsdatum 1 november 2012, avslutades under januari månad 2013.

Totalt ansökte 110 lärosäten/institutioner och internationella kontor ett sammanlagt antal om 1 014 stycken MFS-stipendier. Det totala ansökningsbeloppet uppgår till 28 392 000 kronor.

Totalt beviljades 106 institutioner och internationella kontor ett antal om 750 stipendier till ett belopp av 21 000 000 kronor. En ökning med elva institutioner mot tidigare år.

För 2013 år tilldelning beviljades åtta nya institutioner som valde att söka MFS-stipendier för första gången. 

Beviljade ansökningar 2012, ansökningsomgång november 2011

Beslut om fördelning av ansökningar inom 2011 års ansökningsomgång, för 2012 års tilldelning, med sista ansökningsdatum 1 november 2011, avslutades under januari månad 2012.

Totalt ansökte 104 lärosäten/institutioner och internationella kontor ett sammanlagt antal om 968 stycken MFS-stipendier. Det totala ansökningsbeloppet uppgår till 27 104 000 kronor.

Totalt beviljades 95 institutioner och internationella kontor ett antal om 750 stipendier till ett belopp av 21 000 000 kronor.

För 2012 års tilldelning beviljades åtta nya institutioner som valde att söka MFS-stipendier för första gången, vilket är fler än tidigare år.