Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Kontakt

Är du student och har frågor om Minor Fields Studies (MFS) ska du i första hand kontakta din institution. Kontaktuppgifter ser du i dokumentet Kontaktpersoner för MFS på universitet och högskolor till höger.

Lärosäten kontaktar oss på Universitets- och högskolerådet:

Jacob Dygeus
Tfn: 010-470 03 76

E-post: mfs(at)uhr.se