Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet

Alfa

2013 var sista året att söka Alfa. Från och med 2014 ingår de möjligheter som rymdes inom programmet i EU-kommissionens nya program Erasmus+.

EU:s program Alfa vänder sig till dem som arbetar vid universitet, högskolor, företag eller organisationer i ett EU-land, och som vill utveckla ett samarbete med Latinamerika.

Programmet möjliggör samarbete inom projekt som rör högskoleadministration och student- och personalutbyte.

Ansökan

Information om ansökningstider och ansökan finns på EU-kommissionens webbplats.

Deltagande länder

De länder som deltar i programmet Alfa är:

  • de 27 medlemsstaterna i EU
  • följande 18 länder i Latinamerika:
    Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela.

Olika programperioder

År 2006 avslutades Alfas andra programperiod (2000-2006). Drygt 54 miljoner euro delades ut till 225 projekt på sammanlagt 770 lärosäten. Under Alfas första programperiod (1994-1999) delades 31 miljoner euro ut till 846 mindre projekt på totalt 1 064 lärosäten.

År 2008 startade Alfas tredje programperiod (2007-2013). Tre ansökningsomgångar har ägt rum inom denna period varav den senaste avslutades i mars 2011. Totalt har 52 projekt beviljats medel inom perioden.

Kontakt

Har du frågor kan du även kontakta:

Therese Lindström
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se
Tfn: 010-470 03 89